Energetická opatření

Získejte dotace na energetická opatření

Plánujete energetická opatření ve Vašem objektu?

Máte nevyhovující kotel, osvětlení či chcete pořídit úspornější výrobní technologii?

Jste podnikatel, veřejná instituce, příspěvková či nezisková organizace?

Nyní máte jedinečnou příležitost získat na tento záměr finance v podobě dotací

O co jde?


 

V letošním roce nastal souběh tří dotačních titulů z EU na energeticky-úsporná opatření ve veřejných, podnikatelských i bytových objektech, a to:

 

 • Operační program Životní prostředí
  (veřejné a neziskové subjekty) – duben – září 2017
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  (podnikatelské subjekty) – prosinec 2016 – březen 2018
 • Integrovaný regionální operační program
  (bytová družstva a SVJ) – po celý rok 2017 – prosinec 2018

 

MÍRA DOTACE
(tj. kolik z uznatelných nákladů bude refinancováno):

 

 • Výše dotace 30 – 50 % dle typu subjektu a míry úspory

Co nabízíme?


 

 • Dlouholeté zkušenosti
  s energeticky-úspornými projekty s vysokou mírou úspěšnosti (od roku 2007)
 • Zpracování žádosti o dotaci
  dle Pravidel daného dotačního titulu včetně zpracování povinných příloh (především ekonomické hodnocení a studie proveditelnosti/podnikatelský záměr)
 • Zajištění povinných klíčových dokumentů
  od odborných profesí – energetický posudek a projektová dokumentace
 • Koordinace
  zpracování všech přípravných činností a doku- mentací
 • Podání žádosti o dotaci
  v elektronickém systému MS 2014+, kontrola projektu v době hodnocení a promptní reakce na připomínky ze strany řídícího orgánu
 • Dotační management
  služba administrace projektu po dobu jeho fyzické realizace a doby udržitelnosti projektu (5 let)

Vytiskněte si náš letáček (A4) ohledně dotací na energetická opatření

Pro více informací nás kontaktujte

* tyto položky jsou poviné
Podmínky


SPOLEČNĚ, o.p.s.
Mendlovo náměstí 1a,
603 00 Brno

Ing. Veronika Fiedlerová

vedoucí projektový manažer

Telefon: +420 770 120 900
E-mail: fiedlerova@spolecne.info

Chcete-li se dozvědět více informací
napište nám.