Jakub Carda

projektový manažer

Zabýváme se také poradenstvím v dotačních a grantových programech. Zajistíme kvalitní podporu
a profesionální pomoc během celé doby realizace projektu, a to od vytvoření žádosti až po finální vyúčtování dotačních prostředků. Pomůžeme Vám i s přípravou aktivit, jako jsou například workshopy, tiskové konference, zajištění dopravy, cateringu a jiné.

Kvalita našich služeb pramení ze zkušeností získaných z realizace mnoha projektů, které byly uskutečněny jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Z našich projektových partnerů lze jmenovat například Vysoké učení technické v Brně, ČSAD Brno a.s., Donau universität v Krems, město Znojmo, Masarykovu univerzitu, Opatství Staré Brno řádu Sv. Augustina a další.

Pro získání požadované dotace je nezbytné naplnit indikátory projektu, které určí, zda byla realizace úspěšná. I s touto záležitostí se na nás můžete obrátit. 

Pomůžeme Vám také
s výběrovými řízeními při výběru dodavatelů dle pravidel metodiky jednotlivých operačních programů, popř. dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Obrátit se na nás můžete také při potížích s administrativou projektu, čímž ušetříte jak čas svůj, tak i zaměstnanců
podílejících se na aktivitách projektu.

Pro více informací dotačních a grantových programech,
nás prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat.