POVEZ II – poslední výzva 2017

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Poslední výzva v roce 2017, prostřednictvím projektu
Úřadu práce ČR

Benefity programu


 

 • 85% měsíčně na vzdělávání zaměstnanců, náklady na vzdělávací kurzy, realizované externím dodavatelem nebo interním lektorem.
 • 100% mzdových nákladů do výše 33 000 Kč měsíčně na zaměstnance

Kdo může příspěvek získat?


 

A)  Zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty):

 • Obchodní korporace,
 • OSVČ se zaměstnanci,
 • Státní podniky,
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost,
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby. (Pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR.)

B)  OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců

 • Žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe

C)  Nestátní neziskové organizace

Pro více informací nás kontaktujte

* tyto položky jsou poviné
Podmínky


SPOLEČNĚ, o.p.s.
Mendlovo náměstí 1a,
603 00 Brno

Ing. Veronika Fiedlerová
Telefon: +420 770 120 900
E-mail: fiedlerova@spolecne.info

Základní informace o výzvě


 

 • Přijímání žádostí od 20.3.2017. NOVĚ přes elektronický systém Úřadu práce.
 • Alokace pouze 1 mld. Kč
 • Očekáván přetlak žádostí, odhadem bude výzva otevřena pouze cca měsíc!

Co je POVEZ II


 

Prostřednictvím projektu Úřadu práce ČR POVEZ II lze získat finanční prostředky na vzdělávání či rekvalifikaci nejen stávajících, ale i potenciálních zaměstnanců. Současně s finančním příspěvkem na nejrůznější školení získáte i možnost financovat ušlou mzdu zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

Co pro vás zajistíme


 

 • Konzultace vzdělávacího plánu ve vztahu k podmínkám programu
 • Konzultace záměru s poskytovatelem dotace
 • Součinnost při provedení průzkumu trhu
 • Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
 • Podání žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace

Chcete-li se dozvědět více informací
napište nám.