Renata Podivínská

vedoucí projektů pro rodiny

Jednou z klíčových oblastí, kterým se věnujeme, je podpora rodin a rozvoj rodinné politiky. Po dobu svého působení jsme zrealizovali řadu projektů, jejichž společným cílem bylo zlepšení postavení rodin a rozvoj prorodinných opatření. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s Jihomoravským krajem a s naším zahraničním partnerem – respektovanou rakouskou organizací Verein Family Business.

Výběr z našich projektů:

Harmonizace při opatrování dětí

Mezinárodní projekt realizovaný na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Jeho cílem je pomoci rodičům při hledání optimální formy péče o jejich dítě včetně alternativních forem v rámci současné české legislativy a podpořit jejich rozvoj. Více se dozvíte na webových stránkách projektu: www.spolecnedetem.cz

Rozvoj regionální rodinné politiky

Mnohé rodiny se musí vypořádat s náročnými životními situacemi, jako jsou například obtížný návrat do zaměstnání po mateřské dovolené, potíže při sebeuplatnění či péče o člena rodiny. Náš projekt zmapoval současné potřeby rodin žijící na jižní Moravě, definoval problémy, se kterými se nejčastěji potýkají a navrhl ve spolupráci s odborníky řešení ve formě dokumentu „Zpráva o rodině“. Zpráva byla použita pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje tak, aby reflektovala aktuální situaci rodin v jihomoravském regionu.

Spolupráce s projektem Rodinné pasy

Rodinné pasy poskytují zdarma rodinám s dětmi systém slev, které lze využít na rodinných výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. O tom, že se Rodinným pasům opravdu daří, svědčí nejen vysoký počet rodin registrovaných do tohoto projektu, ale také stále se rozrůstající databáze poskytovatelů slev a rozšiřování projektů do dalších krajů republiky. Společně, o.p.s. se v rámci Rodinných pasů podílí na přípravách nejrůznějších akcí, na setkávání rodin a na organizaci dalších společenských aktivit.

Projekt Senioři a děti společně

Projekt si klade za cíl zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům a pomoci navázat mezigenerační dialog. Za tímto účelem probíhají v pěti krajích (Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Jihočeském a Středočeském) a na 30 základních školách besedy se žáky prvního stupně, zprostředkované osobami ve věku 55+ (lektoři), na téma mezigeneračních vztahů. Pro zajištění úrovně komunikace a odbornosti jsou přednášející proškoleni odbornými specialisty na danou problematiku – forma komunikace, metody prezentace. Tento projekt probíhá s podporou MPSV a Jihomoravského kraje.

Zajímáte se rodinnou politiku? Chcete si zřídit Rodinný pas?