Hana Vojtková

ředitelka projektu Senior Point

Spolupracujeme s mnoha seniorskými organizacemi a odbornými partnery, kteří nám pomáhají zlepšovat informovanost seniorů v oblasti bezpečnosti, prevence, zdravotnictví, spotřebitelského  chování a volnočasových aktivit.

Výběr z našich projektů:

Projekt Senior Point

Jedním z pilířů naší práce je podpora důstojného života seniorů a jejich aktivní zapojení do společenského života. Dlouhodobě realizujeme projekt Senior Point – síť kontaktních míst pro seniory, kde poskytujeme poradenství, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí Senior Pointů je také ucelená nabídka projektu Senior Pas – slevové sítě pro osoby 55+.

Přeshraniční aktivity seniorů

Projekt si klade za cíl zefektivnit fungování seniorských organizací v České a Slovenské republice, zlepšit dostupnost služeb pro seniory a přiblížit přeshraniční aktivity (výlety, sportovní činnosti jednotlivých organizací a kulturní aktivity). Součástí projektu je vytvoření aplikace pro chytré telefony obsahující nabídku služeb pro seniory (slevový systém pro seniory, členská karta organizací, základní informace o seniorovi, komunikační kanál).

kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
registrační číslo projektu: NFP304030D135
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie a národních rozpočtů

Svátek seniorů

Každoročně se účastníme mnoha akcí kulturního
a společenského programu pro seniory. Nejvýznamnější akcí je Svátek seniorů, dále nás můžete potkat na dnech sociálních služeb
v jednotlivých lokalitách, na veletrzích a dalších akcích. Ve vybraných lokalitách realizujeme mezigenerační setkání a další kulturní akce.

Vzdělávání seniorů

Věnujeme se rovněž dalšímu vzdělávání seniorů. V letech 2013 – 2015 jsme realizovali projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání pro rostoucí skupinu starších pracovníků“ (CZ.1.07/3.2.04/05.0076) s cílem podpořit zaměstnání osob ve věku 50 – 64 let. Ve spolupráci s partnery pořádáme přednášky a besedy na zajímavá témata určená široké veřejnosti.

ik_kniha

V rámci naší odborné činnosti jsme
v uplynulých letech vydali následující publikace:

 

• Rozvoj regionální rodinné politiky v Jihomoravském kraji (2014)

Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji (2015) (1,6 MB)

Zajímají Vás naše seniorské projekty?

Chcete ve vašem městě otevřít Senior Point?