Název projektu: Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Číslo projektu: ATCZ171

Termín realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Poskytnutá dotace: max. 2 760 985,83 EUR

 

Identifikace operačního programu

Název operačního programu: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Prioritní osa: 2 Životní prostředí a zdroje

Investiční priorita: 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Hlavní partner projektu: město Znojmo

Projektoví partneři: Donau – Universität Krems – Universität für Weiterbildung, město Retz, společnost SPOLEČNĚ o.p.s.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Cílem je celospolečenská aktivace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, která je jedním z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech AT a CZ.

Investiční část projektu spočívá v kompletní rekonstrukci budovy „staré školy“ (ul. Loucká 25/3059, parcela č. 2/1, k.ú. Znojmo-Louka) pro účely Centra obnovy. Investiční část projektu na rakouské straně spočívá v rekonstrukci budovy sýpky v Retzu.

 

Jsme na začátku cesty a neznáme vše. Pokud máte nápad, podnět, či připomínku,
napište nám.