Jakub Carda

vedoucí projektu Živé město

Jsme přesvědčeni, že z brněnského centra je možné vytvořit místo kvalitní úrovně
veřejného prostoru, kultury, obchodu, služeb i života jeho obyvatel srovnatelné s jinými evropskými městy.
Proto jsme přišli s myšlenkou platformy „Živé město“
spojující důležité subjekty a odvětví, které v centru města působí kvůli rozvoji městského centra.

Náplní činnosti platformy Živé město je zejména:

ik_spoluprace
koordinace aktivit
na území městského centra

v oblasti kultury, sportu, bydlení,
obchodu a podnikání, architektury,
veřejného prostoru

spolupráce
a efektivní komunikace

mezi městskými, soukromými a neziskovými
subjekty zastoupenými v centru města

konference a semináře

k větší propagaci městských aktivit
a rozvoji networkingu

Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Název projektu: Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Číslo projektu: ATCZ171

Termín realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Poskytnutá dotace: max. 2 760 985,83 EUR

Identifikace operačního programu

Název operačního programu: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Prioritní osa: 2 Životní prostředí a zdroje

Investiční priorita: 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Hlavní partner projektu: město Znojmo

Projektoví partneři: Donau – Universität Krems – Universität für Weiterbildung, město Retz, společnost SPOLEČNĚ o.p.s.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Cílem je celospolečenská aktivace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, která je jedním z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech AT a CZ.

Investiční část projektu spočívá v kompletní rekonstrukci budovy „staré školy“ (ul. Loucká 25/3059, parcela č. 2/1, k.ú. Znojmo-Louka) pro účely Centra obnovy. Investiční část projektu na rakouské straně spočívá v rekonstrukci budovy sýpky v Retzu.

Spolupracujeme se zástupci samosprávy i neziskovým sektorem.
Podílíme se na organizaci řady akcí a aktivit.

Městské zásahy Brno

Úprava přednádražního prostoru v Brně (9 MB)

Projekt tržnice Pohořelec (7,9 MB)

Zastínění ulice Česká v Brně

Jsme na začátku cesty a neznáme vše. Pokud máte nápad, podnět, či připomínku,
napište nám.