Jakub Carda

vedoucí projektu Živé město

Jsme přesvědčeni, že z brněnského centra je možné vytvořit místo kvalitní úrovně
veřejného prostoru, kultury, obchodu, služeb i života jeho obyvatel srovnatelné s jinými evropskými městy.
Proto jsme přišli s myšlenkou platformy „Živé město“
spojující důležité subjekty a odvětví, které v centru města působí kvůli rozvoji městského centra.

Náplní činnosti platformy Živé město je zejména:

ik_spoluprace
koordinace aktivit
na území městského centra

v oblasti kultury, sportu, bydlení,
obchodu a podnikání, architektury,
veřejného prostoru

spolupráce
a efektivní komunikace

mezi městskými, soukromými a neziskovými
subjekty zastoupenými v centru města

konference a semináře

k větší propagaci městských aktivit
a rozvoji networkingu

Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.
Pro města  Retz (AT) a Znojmo (CZ), města partnerská od roku 1998, znamená projekt navíc i prohlubování vzájemných vztahů a propojování občanů v regionech.
Číslo projektu: ATCZ 171
Název projektu: Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL)

Spolupracujeme se zástupci samosprávy i neziskovým sektorem.
Podílíme se na organizaci řady akcí a aktivit.

Městské zásahy Brno

Úprava přednádražního prostoru v Brně (9 MB)

Projekt tržnice Pohořelec (7,9 MB)

Zastínění ulice Česká v Brně

Jsme na začátku cesty a neznáme vše. Pokud máte nápad, podnět, či připomínku,
napište nám.