Projekty Mendel

Naše aktivity začaly nápadem pořádání Mendel festivalu a v průběhu let se rozšířily na široké spektrum činností.

Významná byla výroční Mendel Genetics Conference v roce 2022 s účastí 3 držitelů Nobelovy ceny, spolupráce na obnově Mendelova skleníku, realizace sochy pro Mendela, ze které vzešel monument Hrachovina či založení Centra udržitelnosti Gregora Mendela. Všechny tyto činnosti zastřešila v letech 2022 a 2023 záštita UNESCO. Na těchto pevných základech stavíme naše úsilí o zápis Augustiniánského opatství do Seznamu světového dědictví UNESCO.

UNESCO

Společně, o.p.s., dlouhodobě vyvíjí aktivity spojené s UNESCO.

V roce 2021 sepsalo nominační žádost a vyjednalo prostřednictvím MZV ČR udělení označení UNESCO Anniversary pro pořádané akce v letech 2022-2023 z důvodu výročí 200 let narození Gregora Johanna Mendela. 

Další aktivitou ve vztahu k UNESCO je zpracování nominační dokumentace pro zápis Mendelova rukopisu do registru Paměti světa UNESCO (očekáváme v roce 2025).

Společně, o.p.s., v současné době také zpracovává nominační dokumentaci pro zápis Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Projekt Nominace areálu kláštera a rukopisu do Seznamu světového dědictví UNESCO je podporován z Jihomoravského kraje a města Brna

Mendel festival

Mendel festival patří k nejdůležitějším letním open air festivalům města Brna a to z mnoha důvodů, ale především proto, že spojuje na první pohled neslučitelné. Vědu, víru a zábavu. Svým pravidelným konáním popularizuje odkaz Gregora Mendela, který v Brně žil a objevil světu základy genetiky.

Magické spojení kvalitní hudby, edukativních aktivit a populárně-vědeckých přednášek v prostředí augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně přináší každoročně tu správnou směs kultury a poznání. Právě díky tomuto spojení má festival jedinečnou atmosféru a stal se jednou z nejnavštěvovanější akcí Jihomoravského kraje.

Lokalita festivalu

  • město Brno
  • augustiniánské opatství na Starém Brně
  • areál se nachází na Mendlově náměstí

Již nyní pracujeme na dalším ročníku. Příští rok v sobotu 20. července na 9. ročníku Mendel festivalu na viděnou.

Mendelův skleník

Obnovený Mendelův skleník je unikátním prostorem, který propojuje svět vědy a víry. Pořádají se zde vědecké konference, přednášky, bankety, výstavy i koncerty. Zároveň pod prosklenou střechou své místo našla stálá expozice Mendelova odkazu. Ten je ztvárněn v podobě skleněného uměleckého díla představujícího Mendelův rukopis, nebo model monumentu Hrachovina.

Středobodem příběhu Mendelova skleníku je (ne)obyčejný hrášek. Právě s křížením rostlin hrachu setého prováděl v 19. století pokusy Gregor Johann Mendel, který je považován za otce genetiky. Na základě výsledků svého bádání popsal základní zákony dědičnosti a dal tím vzniknout novému vědnímu oboru.

Mendel hrách pěstoval ve skleníku na zahradě Augustiniánského opatství v Brně, který nechal v roce 1854 postavil opat Cyril František Napp. O pár let později však skleník poškodila vichřice a budova postupně chátrala. V 60. letech 20. století bylo rozhodnuto o jeho zbourání a ze skleníku zbyly pouze základy.

Augustiniánské opatství na Starém Brně se rozhodlo tak významnému místu vdechnout nový život. Oslovilo proto architektonické studio Chybík+Krištof a vznikl unikátní projekt, který vychází z původní podoby. V únoru 2022 byly zahájeny intenzivní stavební práce, které trvaly necelých devět měsíců. Obnovený Mendelův skleník věnovaný odkazu slavného opata a vědce, byl otevřen 12. listopadu 2022.

Stavba je kromě samotné skleněné konstrukce zajímavá tím, že kopíruje originální půdorys, orientaci a aktivně pracuje se třemi Mendelovými zákony dědičnosti, které předpověděly budoucnost moderní genetiky. Jako za časů Gregora Johanna Mendela se v něm navíc stále symbolicky pěstuje hrášek. Tentokrát však nejmodernějším způsobem – v aeroponických květináčích.

Centrum udržitelnosti Gregora Mendela

Centrum Udržitelnosti Gregora Mendela je nově vzniklá organizace, která si klade za cíl nalézat, zpracovávat a zpřístupňovat odborné a laické veřejnosti témata spojená s dlouhodobě udržitelným rozvojem.

Mimo jiné usilovat o prohloubení znalostí odborné a laické veřejnosti v navazujících tématech a oborech jako např. cirkulární ekonomice, šlechtitelství, meteorologii a klimatu, chovatelství, zemědělství a vědě o živé přírodě, genetice lidského genomu a genové terapii, precizní medicíně a dalších. 

Ve svém bádání a práci přitom navazujeme na odkaz Gregora Mendela, který byl při svých genetických pokusech veden rovněž myšlenkami na zvyšování efektivity ekonomické činnosti za účelem zvyšování kvality lidského života, a to již ve druhé polovině 19. století.  

Pod hlavičkou silného konsorcia partnerů, a pod záštitou jména jednoho z nejvýznamnějších českých vědců všech dob realizujeme výzkumné projekty a jiné aktivity, jejichž výsledky jistě naváží na úspěchy, kterých ve své práci dosáhl právě Gregor Mendel.

Neméně důležitou aktivitou Centra je popularizace osobnosti Gregora Mendela ve spojitosti s tématy dlouhodobě udržitelného rozvoje. Výzkumná, publikační, propagační a vzdělávací činnost v oblasti podpory principů dlouhodobě udržitelného rozvoje uskutečňovaná zejména prostřednictvím vlastní výzkumné a studijní činnosti, organizováním odborných panelů, konferencí, besed, školení, seminářů, workshopů a tvorby studií, analýz a publikací. Napomáhá při implementaci principů dlouhodobě udržitelného rozvoje do prostředí soukromého a veřejného sektoru.

Monument hrachovina

Pocta pro Mendela k 200. narozeninám. Originální umělecké dílo v moderním pojetí i odkaz budoucím generacím – monument Hrachovina na Mendlově náměstí v Brně.

Dílo vzešlo z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku s názvem „Umělecké dílo k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela“, která se uskutečnila v termínu 4.11.2021, autorem je Ing. Jaromír Gargulák, realizace sochy proběhla v roce 2022 a nyní je umístěna na Mendlově náměstí v Brně.

Gregor Johann Mendel, opat, zemědělec, včelař, meteorolog, vědec. Člověk, jenž jako první v dějinách lidstva definoval na základě svých pokusů s křížením hrachu zákony dědičnosti. Tím položil tím základy genetiky, jednoho z nejdůležitějších vědních oborů současnosti. Ačkoliv Mendel za svou výzkumnou činnost nebyl za svého života oceněn, nezahořkl a dále se věnoval přírodním vědám, bádal a věřil svým objevům. Což dokládá i jeho výrok: „Můj čas přijde“.

Základnímu kameni monumentu požehnal v Římě v rámci audience dokonce sám papež František. Ze strany Svatého stolce jde o potvrzení, že Gregor Johann Mendel je ve Vatikánu vnímán jako jeden z nejvýznamnějších představitelů řádu sv. Augustina všech dob. Monument Hrachovina, který svým ztvárněním přímočaře odkazuje na Mendelovy pokusy s hrachem a tvoří dominantu Mendlova náměstí na Starém Brně, by měl současným i budoucím generacím připomínat osobnost i přelomový objev G. J. Mendela.