Jakub Carda

vedoucí aktivit Mendel

Jsem přesvědčen, že je třeba lidem inspirativní osobnost G. J. Mendela přiblížit. Naše sdružení se proto dlouhodobě věnuje propagaci jeho života a díla, a to především prostřednictvím organizování akce Festival Mendel.

Náplní činnosti projektu Mendel je zejména:

ik_spoluprace
pořádání Festivalu Mendel

který každoročně přiláká na 3 000 návštěvníků a v minulém turbulentním roce oslovil více než 60 000 lidí díky streamování přednášek a doprovodného programu

spolupráce
a efektivní komunikace

ohledně propagace G. J. Mendela s významnými partnery a institucemi jakou jsou například Masarykova Univerzita, Moravské zemské muzeum, Augustiniánské opatství sv. Tomáše na Starém Brně a řada dalších

konference a semináře

k větší propagaci aktivit kolem Mendela a rozvoji networkingu

Spolupracujeme se zástupci samosprávy i neziskovým sektorem.
Podílíme se na organizaci řady akcí a aktivit.

Mendel do škol KPF-02-226

Festival Mendel

Socha pro Mendela

Putování obřího hrášku

Jsme na začátku cesty a neznáme vše. Pokud máte nápad, podnět, či připomínku,
napište nám.

freefire pc